STRUKTURA A FUNKCE LIDSKÉHO TĚLA

OTÁZKY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE

verze pro tisk

1. Celkový přehled metabolismu, energetický metabolismus 
2. Trávení, vstřebávání a metabolismus sacharidů a jejich řízení
3. Trávení, vstřebávání a metabolismus lipidů a jejich řízení
4. Trávení, vstřebávání a metabolismus bílkovin a peptidů a jejich řízení 
5. Dutina ústní a pharynx
6. Zuby
7. Jícen a žaludek
8. Duodenum
9. Pankreas
10. Játra a žlučové cesty
11. Tenké střevo
12. Tlusté střevo, peritoneum 
13. Vitamíny
14. Metabolismus vody a minerálních látek
15. Složení a funkce krve
16. Hemoglobin - funkce, degradace (tetrapyroly)
17. Krvetvorba a její regulace, srážení krve
18. Imunita (+ slezina, thymus a lymfatický systém)
19. Pojiva - vazivo, chrupavka, kost
20. Dýchání
21. Nosní dutina, larynx
22. Bronchy, plíce
23. Ledviny
24. Moč - tvorba, složení, vyšetřování
25. Acidobazická rovnováha, homeostáza, funkce plic a ledvin při jejím udržování
26. Srdce
27. Převodní systém srdeční
28. Hemodynamika
29. Arteriální systém
30. Žilní systém
31. Lymfatický systém
32. Mikrocirkulace
33. Fetální cirkulace krve
34. Kůže a její deriváty
35. Mléčná žláza
36. Termoregulace
37. Endokrinní regulace
38. Hypothalamus, hypofýza
39. Štítná žláza a příštítná tělíska
40. Nadledviny (kůra a dřeň)
41. Mužské pohlavní orgány
42. Ženské pohlavní orgány
43. Děloha, těhotenství, porod
44. Plodové obaly a placenta
45. Fetální a perinetální období. Známky zralosti plodu
46. Svalová tkáň
47. Neuromuskulární spojení a synapse 
48. Nervová tkáň
49. Motorická a senzitivní inervace horní a dolní končetiny
50. Hlavové a spinální nervy
51. Hřbetní mícha, pleny míšní, páteřní kanál
52. Podkorové oblasti mozku
53. Mozeček
54. Kůra mozková
55. Mozkové komory, mozkomíšní mok, pleny mozkové
56. Motorika a její řízení
57. Senzorické vnímání (chuť, čich, hmat)
58. Zrak
59. Sluchový a vestibulární systém
60. Bolest
61. Autonomní nervový systém
62. Chování a emoce
63. Učení a paměť
64. Bdění, spánek, chronobiologie
65. Biotransformace (xenobiochemie)

1. Celkový přehled metabolismu, energetický metabolismus (aerobní a anaerobní sloužící získávání energií)

A = Funkční morfologie jednotlivých úseků trávicího systému
HE = Vývoj a histofyziologie trávicího systému
F = Základní a celková přeměna. Přeměna energií, energetické hodnoty potravin, respirační koeficient, energetický ekvivalent. Fyziologie intermediálního metabolismu a jeho význam ve výživě. Příjem potravy a regulace jejího příjmu. Nedostatečná výživa a obesita, jejich příčiny a následky.
C = Způsoby tvorby ATP. Makroergní sloučeniny a jejich přeměny, adenylátkináza. Dýchací řetězec a uncoupling proteiny. Regulace příjmu potravy a energetické hoemeostázy. Leptin.
2. Trávení, vstřebávání a metabolismus sacharidů a jejich řízení
A= Anatomie slinných žláz a pankreatu
HE = Mikroskopická struktura a histofyziologie slinných žláz, sliznice tenkého střeva
a exokrinního pankreatu, Langerhansovy ostrůvky

F = Přehled trávení sacharidů. Zátěžové testy (glykemická křivka)
C = Přehled trávení a resorpce sacharidů.Udržování glykémie: pochody tvorby a utilizace glukózy a jejich regulace na úrovni buňky (enzymy) a organismu (hormony).
3. Trávení, vstřebávání a metabolismus lipidů a jejich řízení
A= Morfologie žlučových cest a lymfatických cév tenkého střeva, jejich podíl na vstřebávání lipidů
HE = Mikroskopická struktura a histofyziologie sliznice tenkého střeva a tukové tkáně
F = Fyziologický význam žluče a její fyzikálně - chemické vlastnosti. Činnost tenkého střeva (motilita a řízení). Vstřebávání v tenkém střevě (usnadněná difúze, pinocytóza, aktivní transport)
C = Přehled trávení a resorpce lipidů. Transport lipidů v plasmě. Biochemické děje vedoucí ke skladování energie ve formě TAG. Mobilizace tukových zásob, mastné kyseliny jako zdroj energie, ketogeneze.
4. Trávení, vstřebávání a metabolismus bílkovin a peptidů a jejich řízení
A= Anatomická stavba žaludku, pankreatu a tenkého střeva 
HE = Mikroskopická struktura a histofyziologie sliznice žaludku a tenkého střeva
F = Složení žaludeční šťávy, její vyměšování a fyziologický význam. Trávení a vstřebávání bílkovin
C = Trávení proteinů a resorpce štěpných produktů. Odstranění aminoskupiny. Uhlíkový skelet aminokyselin – osud po jídle a za hladovění. Pojem glukogenní a ketogenní aminokyseliny.
5. Dutina ústní a hltan
A= Stavba rtu, vestibulum oris, cavitas oris, slinné žlázy, jazyk (včetně inervace), tonsilla palatina, měkké patro, obecná stavba stěny faryngu, svaly faryngu, jeho úpon na bazi lebeční, inervace faryngu. Chuťová dráha.
HE = Vývoj dutiny ústní, faryngeální výchlipky, mikroskopická stavba jazyka a slinných žláz
F = Složení a fyziologický význam vyměšování slin. Sání a polykání.
C = Trávicí děje v dutině ústní. Specifita a-amylázy, porovnání štěpení polysacharidů v trávicím traktu a v buňce. Izoenzymy. Imunologický význam slin. Glykoproteiny.
6. Zuby 
A= Přehled vývoje a obecné anatomie zubu, chrup mléčný a definitivní, chrup jako celek, splanchnocranium, žvýkací svaly
HE = Vývoj zubní lišty a jejích komponent, mikroskopická stavba zubu
F = Žvýkání a polykání
C = Metabolismus vápníku a fosfátů. Kolagen. Význam vitamínu C.
7. Jícen a žaludek 
A= Obecná stavba jícnu, cévní zásobení jícnu (část portokaválních anastomos!), topografie jícnu, obecná stavba stěny žaludku (tři vrstvy svaloviny a m. sphincter pylori!), tepny a žíly žaludku, lymfatická drenáž, topografie žaludku
HE = Vývoj předního střeva, mikroskopická stavba a histofyziologie jícnu a žaludku
F = Funkce žaludku, motilita, zvracení. Složení žaludeční šťávy, její vyměšování a fyziologický význam. Řízení sekrece žaludku, látky ovlivňující sekreci žaludku.
C = Trávicí děje v žaludku. Význam a regulace sekrece HCl. Vnitřní faktor, význam vitamínu B12 a jeho souvislost s kyselinou listovou v metabolických reakcích. Resorpce v žaludku.
8. Duodenum 
A= Obecná stavba stěny, arteriální zásobení, fixace, topografie, vztah ke žlučovým cestám a k pankreatu 
HE = Vývoj supramesokolické části dutiny břišní, mikroskopická stavba a histofyziologie duodena
F = Význam duodena v trávicím procesu
C = Složení pankreatické šťávy. Aktivace a specificita pankreatických enzymů. Jiné mechanismy aktivace enzymů. Resorpce v tenkém střevě a osud resorbovaných látek.
9. Pankreas 
A= Pankreas - obecná stavba exokrinní a endokrinní části , arteriální zásobení, fixace, topografie
HE = Vývoj, mikroskopická stavba a histofyziologie pankreatu
F = Vyměšování pankreatické šťávy, její složení a fyziologický význam
C = Hormony pankreatu. Sekrece inzulínu, C-peptid. Zásahy inzulínu a glukagonu do metabolismu.
10. Játra a žlučové cesty
A= Játra - podrobný makroskopický popis, stavba jaterního lalůčku, cévní zásobení jater, v. portae, portokavální anastomosy, fixace a topografie, lig. hepatoduodenale. Intra- a extrahepatické žlučové cesty, žlučník.
HE = Vývoj orgánů v předním mesogastriu, mikroskopická stavba a histofyziologie jater, stavba buněk produkujících steroidy. Mikroskopická stavba a histofyziologie žlučovodů a žlučového měchýře.
F = Metabolické, detoxikační a exkreční funkce jater. Fyziologický význam žluči.
C = Role jater v intermediárním metabolismu. Metabolické dráhy specifické pro játra. Biochemické markery jaterního poškození. 
11. Tenké střevo 
A= Obecná stavba, rozlišení jejuna a ilea morfologicky, fixace, cévní zásobení (včetně lymfatické drenáže) a topografie, diverticulum Meckeli
HE = Vývoj inframesokolické části dutiny břišní, mikroskopická stavba a histofyziologie tenkého střeva
F = Fyziologický význam vyměšování střevní šťávy, její složení a řízení sekrece. Vstřebávání v tenkém střevě (usnadněná difúze, pinocytóza, aktivní transport). Vstřebávání základních živin. Vstřebávání iontů a vody.
C = Trávení v kartáčovém lemu. Transport přes luminální membránu. Trávení v cytoplasmě enterocytu. Transport přes basolaterální membránu. Metabolismus enterocytu.
12. Tlusté střevo a peritoneum
A= Obecná stavba, fixace, cévní zásobení, lymfatická drenáž, speciálně podrobná znalost: appendix vermiformis a rektum. Peritoneum parietální a viscerální, závěsy a fixace břišních orgánů, topografie pars supramesocolica et inframesocolica cavitatis peritonealis, bursa omentalis.
HE = Vývoj zadního střeva, mikroskopická stavba tlustého střeva, vrozené vady. Vývoj mesenterií a struktura serosních blan.
F = Činnost tlustého střeva, defekace
C = Druhy a funkce vlákniny. Biochemický význam mikroflory GIT.
13. Vitamíny
A = Makroskopická anatomie tenkého a tlustého střeva
HE= Histofyziologie střevního epitelu
F = Fyziologický význam jednotlivých vitaminů
C= Vztah vitamínů a koenzymů. Význam pro metabolismus, role v biochemických reakcích.
14. Výměna vody a minerálních látek
A= Plíce, ledvina, kůže - podíl jejich morfologie na metabolismu vody a minerálů
HE = Struktura a histofyziologie nefronu, potních žláz a sliznice tlustého střeva
F = Distribuce tělních tekutin v organismu. pH tělních tekutin a jeho udržování. Řízení vodního hospodářství. Elektrolyty v extracelulární a intracelulární tekutině. Fyziologický význam Na, K Mn, Pb, As, Ba,Zn, Se, Mo, F, I, Cu, Fe, Mg.
C = Vnitřní prostředí: udržování stálého pH, iontového složení a objemu extracelulární tekutiny
15. Složení a funkce krve
A= Velký a malý krevní oběh, morfologie mikrocirkulace
HE = Morfologie krevních elementů
F = Fyziologicky důležité vlastnosti krve (spec. hmotnost, vazkost, poměry mezi krvinkami a krevní plasmou, celkový objem krve). Červené krvinky a jejich funkce. Hemolýza a její druhy. Bílé krvinky, jejich druhy a funkce. Leukocytosa a leukopenie. Funkce krevních destiček. Nejdůležitější součásti krevní plasmy a jejich fyziologický význam. Krevní skupiny, význam Rh faktoru.
C = Proteiny krevní plasmy, jejich funkce. ELFO. Neenzymová glykace proteinů. Metabolismus erytrocytu včetně antioxidačních mechanismů. Neutrofily - oxidační vzplanutí.
16. Hemoglobin - funkce, význam, degradace (tetrapyroly)
A= Velký a malý krevní oběh, slezina, systém v. portae, žlučové cesty
HE = Vývoj a struktura erytrocytu, Kupfferovy buňky, mikrocirkulace a červená pulpa sleziny
F = Hemoglobin a jeho deriváty. Transfuse krve
C = Biosyntéza a degradace hemu. Struktura a funkce hemoglobinu. Metabolismus erytrocytu. Transport krevních plynů.
17. Krvetvorba a její regulace, srážení krve
A= Morfologie kostní dřeně, lymfatických uzlin a sleziny
HE = Vývoj krvetvorby a základní morfologické charakteristiky elementů vývojových řad
F = Vytváření a vznik červených krvinek, látkové vlivy na tvorbu erytrocytů. Regulace krvetvorby. Hemostáza - zevní a vnitřní faktory srážení. Antikoagulační faktory.
C = Biosyntéza a degradace hemoglobinu. Metabolismus železa. Úloha eikosanoidů, vápníku a vitaminu K ve srážení krve. Rozdíl mezi plasmou a sérem.
18. Imunita (+slezina, thymus a lymfatický systém)
A= Makroskopický popis sleziny,(vnitřní struktura, funkce, topografie), anatomie thymu a mízních uzlin
HE= Vývoj, mikroskopická stavba histofyziologie imunokompetentních buněk a lymfoidních orgánů .
Vývoj orgánů v zadním mesogastriu, mikroskopická stavba a histofyziologie sleziny, thymu a mízní uzliny.

F= Specifická, nespecifická, vrozená a získaná imunita. Fyziologie humorální a buněčné imunity. Klinické využití imunity, autoagresivní nemoci.
C= Struktura imunoglobulinů a její vztah k funkci. Třídy imunoglobulinů. Komplement. Proteiny akutní fáze. Histamin. Heparin. Leukotrieny. Metabolismus neutrofilů.
19. Pojivo - vazivo, chrupavka, kost 
A = Anatomická definice vaziva, chrupavky a kosti (konkrétní příklady). Druhy chrupavky, příklady jejího zastoupení v těle, typy spojení kostí s uvedením konkrétních příkladů, obecná anatomie kloubu, typy kloubů s uvedením konkrétních příkladů (kloub ramenní, loketní, kyčelní, kolenní, hlezenní). Obecná stavba kosti, kost jako orgán - periost, kost primární a sekundární, desmogenní a chondrogenní osteogenesa, růst kosti do délky a do šířky, cévní zásobení kosti.
HE = Mikroskopická struktura, původ a histofyziologie pojiv, chrupavky a kostní tkáně, regenerace jednotlivých typů chrupavky
F = Fyziologický význam a řízení výměny vápníku a fosforu, funkce příštitných tělísek
C = Kolagen, elastin. Struktura, tvorba a funkce proteoglykanů a glykoproteinů. Regulace metabolismu vápníku a fosfátů, součin rozpustnosti. Laboratorní markery kostního metabolismu (Ca, P, izoenzymy alkalické fosfatázy).
20. Dýchání
A= Základní morfologie dýchacího ústrojí včetně pleurálních dutin, dýchací svaly hlavní a auxiliární
HE = Vývoj, struktura a histofyziologie respiračního systému, bariéra vzduch - krev
F= Ventilace plic, primární objemy plic, mrtvý dýchací prostor, vitální kapacita plic. Výměna dýchacích plynů v plicních tkáních, složení atmosférického a alveolárního vzduchu. Hypoxie - její druhy a následky. Hyperoxie - účinky zvýšeného atmosférického tlaku (kesonová nemoc). Fyziologie adaptace na hypoxii (horská a výšková nemoc). Funkce malého krevního oběhu - hemodynamické hodnoty distribuce krve v plicích, poměr ventilace - perfúze. Fyziologie kosmických letů. 
C = Transport O2 krví, disociační křivka hemoglobinu. Transport CO2 krví, jeho formy, uvolňování CO2 v plicích. Regulace parciálních tlaků plynů ve vztahu k udržování acidobazické rovnováhy. Význam kyslíku pro buňku a její metabolismus. Biologické oxidace (oxidázy, oxygenázy). Kyslík jako akceptor elektronů - dýchací řetězec. Reaktivní formy kyslíku a antioxidanty.
21. Dutina nosní, larynx 
A= Definice stěn dutiny nosní, stavba sliznice, nervové a cévní zásobení, paranasální sinusy. Čichová dráha. Stavba laryngu: chrupavky, vazy, klouby, svaly. Inervace laryngu, funkce hlasivek. Topografie laryngu a regio colli anterior, fascie krku.
HE = Vývoj obličeje, mikroskopická stavba sliznice horních respiračních cest a regio olfactoria nasi
F = Obranné reflexy dýchací (kašel, kýchání), periodické dýchání
C = Struktura, tvorba a funkce proteoglykanů. Elastin.
22. Bronchy, plíce
A= Trachea a bronchy - základní stavba a topografie, anatomický podklad tracheostomie, makroskopická anatomie plic, laloky, segmenty, cévní zásobení plic (funkční a nutritivní), pleura, pleurální dutiny, projekce plic a pleury na stěnu hrudníku, obsah a topografie mediastina Topografie hrudní stěny.
HE = Vývoj, mikroskopická stavba a histofyziologie dolních cest dýchacích a respirační části dýchacího ústrojí
F = Mechanika vdechu a výdechu - inspirium, expirium, intrapulmonální, intratorakální tlak. Zevní projevy dýchání (dýchací pohyby, dýchací šelesty). Poddajnost plic a hrudníku, retrakční síla plic, povrchové napětí v alveolech, dechová práce. Pneumothorax a jeho druhy. Ventilace plic, primární objemy plic, mrtvý dýchací prostor, vitální kapacita plic.
C = Transport O2 a CO2 v krvi. Pufrační systémy krve. Regulace acidobazické rovnováhy. Kyslík jako akceptor elektronů - dýchací řetězec. Faktory ovlivňující saturaci hemoglobinu kyslíkem.
23. Ledviny
A= Základní morfologie ledviny, její cévní systém, vrozené vady ledvin. Obaly ledviny, anomálie, ledviny (ve tvaru a poloze), topografie ledviny, ledvinné kalichy, pánvička. Močovod, močový měchýř, jeho stavba a topografie v pánvi mužské a ženské, urethra feminina.
HE = Vývoj, struktura a histofyziologie vylučovacího systému, stavba nefronu
F = Glomerulární filtrace, faktory, na nichž závisí skladba glomerulárniho filtrátu a její regulace. Aktivní a pasivní transport v tubulech, transport glukózy v tubulech. Podíl jednotlivých úseků nefronu na resorbci solí a vody. Protiproudový koncentrační mechanismus. Řízení činnosti ledvin.
C = Biochemické funkce ledvin. Energetické substráty pro ledviny. Glutamin. Glukoneogeneza. Dusíkaté látky v moči, jejich vznik a význam.
24. Moč - tvorba, složení, vyšetřování
A= Funkční morfologie nefronu, kalichy, pánvičky, ureter, močový měchýř - inervace a mechanismus vyprazdňování
HE = Mikroskopická struktura a histofyziologie nefronu
F = Přehled tvorby moči, glomerulární filtrace, tubulární sekrece, tubulární resorbce. Skladba glomerulárního filtrátu. Regulace glomerulární filtrace. Funkční zkoušky ledvin - clearence. Fyziologie vývodových cest močových.
C = Složení moče. Přehled metabolitů, které se stanovují v moči, jejich vztah k metabolismu.
25. Acidobasická rovnováha, homeostáza, funkce plic a ledvin v jejich udržování
A= Funkční morfologie plic a ledvin, jejich krevní oběh
HE = Mikroskopická struktura a histofyziologie nefronu, bariéra vzduch - krev
F = pH krve a pH tělesných tekutin a jejich udržování
C = Pufrační systémy krevní plasmy. Úloha ledvin a plic v udržování ABR. Korekce a kompenzace. Možnosti monitorování stavu vnitřního prostředí.
26. Srdce 
A= Makroskopický popis srdce - povrch, dutiny, chlopně, koronární arterie, žíly srdeční, perikard, topografie srdce
HE= Vývoj srdce a aortálních oblouků, vrozené vady, mikroskopická struktura myokardu, regionální rozdíly, endokard, epikard, perikard
F= Fyziologie srdce. Koronární oběh.
C= Vznik a utilizace energetických substrátů pro srdeční sval (ketolátky, aminokyseliny, mastné kyseliny, glukóza). Biochemické markery poškození myokardu a jejich význam v metabolismu.
27. Převodní systém srdeční
A= Morfologie převodního systému, inervace srdce, interakce předsíní a komor a srdečních chlopní
HE = Zvláštnosti mikroskopické stavby převodního systému
F = Elektrické projevy srdeční činnosti, vznik akčních potenciálů srdečních, srdeční receptory
C= Účinky katecholaminů na organismus.  Ca2+ jako druhý posel (kalmodulin, troponin). Biochemie kardiomyocytu.
28. Hemodynamika
A= Tepny elastického a svalového typu, arterioly, mikrocirkulace, funkční morfologie žilního systému (žilní chlopně, svalová pumpa, pánevní žilní pleteně, morfologický podklad plicní embolie)
HE= Mikroskopická stavba a histofyziologie cév
F= Proudění krve v oběhové soustavě, rychlost proudu krve. Tlakové poměry v jednotlivých částech oběhové soustavy. Měření TK.
C= Biochemie kontrakce hladkého svalu. Oxid dusnatý. Osmotický a onkotický tlak krve.
29. Arteriální systém
A= Obecná stavba arterií, funkční význam tepen elastického a svalového typu, malý a velký krevní oběh 
HE = Vývoj cirkulace, mikroskopická stavba arteriální stěny
F = Význam pružnosti tepen pro hemodynamiku. Tlak krve v tepnách: čím je určován tlak krve, normální hodnoty a fyziologické změny. Arteriální tep, tepová křivka.
C = Elastin. Biochemie kontrakce hladkého svalu. Oxid dusnatý. Význam kyslíku v metabolismu. Transport cholesterolu v krvi.
30. Žilní systém
A= Obecná anatomie žil, přehled systému horní a dolní duté žíly, v. portae, portokavální a kavokavální anastomosy, žilní systémy horní a dolní končetiny
HE = Vývoj žilního systému, mikroskopická stavba žilní stěny, venae pulmonales
F = Proudění krve žilami, venózní tep, tepová křivka
C = Vysokomolekulární a nízkomolekulární složky krevní plasmy. Faktory ovlivňující vazbu kyslíku na hemoglobin.
31. Lymfatický systém 
A= Obecná stavba jednotlivých úseků lymfatického řečiště, stavba lymfatické uzliny, odtok lymfy z hlavy, krku, horní končetiny, prsu, plic, žaludku, tenkého a tlustého střeva, dělohy a dolní končetiny
HE = Mikroskopická stavba a histofyziologie lymfatického systému
F = Fyziologie lymfatických uzlin, tvorba tkáňového moku 
C = Význam lymfy v metabolismu lipoproteinů. Dělení lipoproteinů a jejich význam. Imunoglobuliny - struktura a funkce.
32. Mikrocirkulace
A= Morfologické součásti mikrocirkulace, funkční význam arteriol, kapilár a venul
HE = Vaskulogeneze a angiogeneze, mikroskopická stavba arteriol, venul a typických i atypických kapilár
F = Mikrocirkulace. Proudění krve do tepének a do žil, uspořádání kapilár a tvorba tkáňového moku
C = Výměna dýchacích plynů ve tkáních. Úloha endotelu kapilár v metabolismu lipoproteinů. Oxid dusnatý. Onkotický tlak krve a jeho význam.
33. Fetální krevní oběh
A= Morfologie fetálního srdce a fetální periferní cirkulace, placentární krevní oběh
HE = Vývoj cirkulace po implantaci a ve fetoplacentární jednotce
F = Fyziologie fetálního oběhu
C = Struktura a funkce hemoglobinu, fetální hemoglobin.
34. Kůže a její deriváty
A= Základní morfologie kůže, kožní deriváty, princip senzitivní inervace kůže, senzitivní dráhy
HE = Mikroskopická struktura a histofyziologie kůže a jejich adnex
F = Fyziologie kůže
C = Struktura, vlastnosti a metabolismus kolagenu. Metabolismus vitamínu D. Vitamín C. Melanin.
35. Mléčná žláza 
A= Mamma - základní morfologie, topografie, lymfatická drenáž
HE = Vývoj, mikroskopická stavba a histofyziologie mammy v jednotlivých fázích života ženy
F = Laktace a její řízení
C = Složení mateřského mléka, substráty pro syntézu jednotlivých složek. Mezipřeměna hexos v organismu. Syntéza, elongace a desaturace mastných kyselin. IgA.
36. Termoregulace
A= Struktura kůže a jejího prokrvení, (funkční význam uložení varlete ve skrotu)
HE = Mikroskopická struktura a histofyziologie bílé a hnědé tukové tkáně
F = Produkce tepla a teplota organismu, homoiotermie, poikilotermie. Fyzikální a chemická termoregulace. Třesová a netřesová termogenese. Řízení tělesné teploty. Adaptace, aklimace, aklimatizace - (přehřátí, podchlazení).
C = Dýchací řetězec. Mitchelova teorie. Úloha makroergních fosfátů. Aerobní fosforylace. Uncoupling proteiny - princip funkce a úloha v termogenezi.
37. Endokrinní regulace
A= Struktura, cévní zásobení a topografie hypofýzy, štítné žlázy, pankreatu a nadledvin
HE = Vývoj, struktura a histofyziologie endokrinního systému
F = Rozdělení hormonů a mechanismus jejich účinku, hormonální receptory, úloha cyklického AMP. Řízení činnosti endokrinních žláz. Hypotalamo-hypofysární systém, uvolňovací a regulační hormony.
C = Hormony steroidní a peptidové a jejich obecné mechanismy účinku. Endokrinní regulace po jídle, při lačnění a ve zvláštních situacích (aerobní a anaerobní fyzická zátěž, hladovění, stres).
38. Hypothalamus a hypofýza
A= Makroskopický popis diencephala, hypofýza a její cévní zásobení, 3. komora mozková
H= Histofyziologie hypothalamo - hypofyzární osy 
F= Funkce hypothalamu a hypofýzy
C= Syntéza a obecný mechanismus působení peptidových hormonů, druzí poslové. Hormony hypofýzy. Metabolické účinky růstového hormonu. Funkce a mechanismus působení ADH.
39. Štítná žláza a příštítná tělíska
A= Struktura a topografie štítné žlázy, její cévní zásobení, makroskopická anatomie příštítných tělísek, fascie a topografie krku
H= Vývoj, mikroskopická stavba a histofyziologie štítné žlázy a příštítných tělísek
F= Funkce štítné žlázy a její řízení, funkce příštítných tělísek a jejich řízení
C= Syntéza hormonů štítné žlázy a jejich vliv na metabolismus. Udržování kalciové homeostázy.
40. Nadledviny (kůra a dřeň)
A = Struktura a topografie nadledvin 
HE = Vývoj, mikroskopická stavba a histofyziologie nadledvin
F = Funkce kůry nadledvin a jejich řízení. Funkce dřeně nadledvin a jejich řízení. Poruchy funkce nadledvin v klinické praxi.
C = Struktura a klíčové kroky syntézy glukokortikoidů a mineralokortikoidů. Jejich transport v krvi, degradace a vylučování z organismu. Biosyntéza a degradace katecholaminů. Metabolismus ve zvláštních situacích: při stresu a fyzické zátěži.
41. Mužské pohlavní orgány
A= Struktura varlete, jeho obaly, cévní zásobení, nadvarle, ductus deferens, prostata, vesiculae seminales, glandulae bulbourethrales, stavba penisu, mechanismus erekce a jeho nervové řízení. Sestup varlete.
HE = Vývoj, struktura a histofyziologie mužského pohlavního systému, vrozené vady
F = Funkce a řízení mužských pohlavních hormonů 
C = Androgeny (testosteron, DHEA): klíčové kroky syntézy, transport v krvi, degradace a vylučování z organismu. Obecný mechanismus účinku steroidů.
42. Ženské pohlavní orgány
A= Základní morfologie ovaria, vejcovodu a dělohy, roviny a rozměry pánevní
HE = Vývoj, struktura a histofyziologie ženského pohlavního systému, vrozené vady
F = Funkce vaječníků a jejich řízení. Menstruační cyklus a jeho řízení. 
C = Estrogeny a progesteron: rozdíly ve struktuře a klíčové kroky syntézy (aromatáza), transport v krvi, degradace a vylučování z organismu. Obecný mechanismus účinku steroidů.
43. Děloha, těhotenství, porod
A= Stavba a topografie dělohy, krevní a lymfatické děložní cévy, vagina, svalové dno pánevní, zevní rodidla
HE = Vývoj, mikroskopická stavba a histofyziologie vývodných cest pohlavních u ženy, menstruační cyklus endometria
F = Fyziologie porodu. Laktace a její řízení. 
C = Biosyntéza eikosanoidů. Zvláštnosti metabolismu v těhotenství.
44. Plodové obaly a placenta
A = Makroskopická anatomie fetálního oběhu (a. et v. umbilicalis, zkraty v srdci, ductus arteriosus)
HE = Implantace, vývoj trofoblastu a choria, amniová dutina a zánik cavum uteri, význam žloutkového vaku a allantois, placenta a pupečník a jejich anomálie 
F = Hormony placenty
C= Zajištění výživy a imunity plodu. Metabolické pochody plodu. Fetální hemoglobin.
45. Fetální a perinatální období. Známky zralosti plodu
A= Lebka novorozence, descensus testis et ovarii (jejich cévy a nervy), funniculus spermaticus, canalis inguinalis.
HE = Způsoby měření plodu, růst a jeho poruchy (IUGR), charakteristické známky a velikost fetu v jednotlivých měsících, změny uteru během těhotenství a v šestinedělí, porodní fáze, známky zralosti plodu
F= Funkce placenty , její hormony, hormonální změny při porodu
C = Fetální hemoglobin. Zvláštnosti trávení novorozence. Novorozenecký ikterus.
46. Svalová tkáň
A= Morfologické a funkční rozdíly mezi svalovou tkání hladkou, příčně pruhovanou a srdeční, jejich motorická (a a g neurony) a propriocepční inervace, svalové vřeténko. Obecná anatomie kosterního svalu, dělení svalů podle tvarů a funkcí, fascie, šlachové pochvy, bursy, přehled svalových skupin HK a DK.
HE = Vývoj, struktura a histofyziologie stavebních jednotek svalové tkáně. Vývoj, struktura a uspořádání svalové tkáně.
F = Fyzikální a fyziologické vlastnosti kosterního svalu. Aferentní a eferentní inervace kosterního svalu a svalové a šlachové receptory. Akční potenciál kosterního a hladkého svalu.
C = Biochemie svalové kontrakce. Metabolismus svalové buňky. Biochemické markery poškození svalu.
47. Neuromuskulární spojení a synapse
A = Základní anatomie hlavových a spinálních nervů, a a g neurony, propriocepční dráhy
HE = Mikroskopická stavba a histofyziologie synapsí a motorických plotének
F = Funkční spojení mezi neurony (stavba synapsí, synaptické děje, synaptické transmitery). Presynaptické a postsynaptické receptory. Neurotransmitery a neuromodulátory.
C = Dekarboxylace aminokyselin. Tvorba biogenních aminů. Cholin, acetylcholin, fosfolipidy.
48. Nervová tkáň
A= Obecné uspořádání mozku, míchy a periferního nervu. Definice nervových jader a drah, nerv spinální a hlavový.
HE = Původ, struktura a histofyziologie nervové tkáně
F = Funkční stavba nervového systému. Elektrické projevy nervové tkáně - klidový a akční potenciál - rozložení iontů na membráně, vedení vzruchu, změny dráždivosti během vzruchu, chemické a termické projevy vzruchu. Reflex - obecná charakteristika rozdělení a druhy. Funkční organizace neuronů v CNS (sumace, okluse, reverberace).
C = Metabolismus tyrosinu a fenylalaninu. Zdroje energie pro mozek. Detoxikace amoniaku v těle. Složení membrán nervových buněk.
49. Motorická a senzitivní inervace HK a DK 
A= Svalové skupiny horní a dolní končetiny, plexus brachialis, lumbalis a sacralis, topografie HK (axilla, cubita, ruka, kanály), DK (lakuny, trigonum femorale, kanály, zákolenní jamka, noha)
HE= Vývoj končetin a jejich inervace 
F= Fyziologie nervosvalové ploténky. Svalová síla a svalová práce. 
C= Energetické zajištění svalové práce. Role svalové tkáně v intermediárním metabolismu. Mechanismus svalové kontrakce.
50. Hlavové a spinální nervy
A= Jádra na spodině 4. komory, přehled hlavových nervů. Schéma vzniku a větvení spinálního nervu, rami ventrales et dorsales nervorum spinalium, princip vzniku a významu nervových pletení, areae radiculares et nervinae. Headovy inervační  zóny, plexus cervicalis a nervi thoracici, topografie lebky (jámy a prostory, projekce cév a komor), páteřní kanál .
HE = Vývoj komponent spinálního nervu a jeho mikroskopická stavba
F = Labilnost a parabiosa. Elektrofyziologické projevy činnosti CNS (jednotková aktivita, stejnosměrný potenciál, impedance). Elektrofyziologické projevy činnosti CNS - spontánní a vyvolaná (evokovaná) aktivita. Praktické využití elektrofyziologie v diagnostice nervových a senzorických poruch.
C = Přenos nervového vzruchu. Neuromediátory.
51. Hřbetní mícha, pleny míšní, páteřní kanál
A= Makroskopie a vnitřní struktura, přehled základních míšních drah, obaly a cévní zásobení, vertebromedulární topografie, punkce
HE = Vývoj neurální trubice a její stěny, vrozené defekty, původ a stavba mening, encefalický likvor a jeho morfogenetická funkce
F = Páteřní mícha a její funkce (míšní nervy, míšní šok)
C = Inhibiční aminokyseliny (glycin, GABA) a jejich metabolismus. Mozkomíšní mok - složení a funkce.
52. Podkorové oblasti
A= Makroskopický popis prodloužené míchy, pontu a mesencephala, jejich základní struktura na příčných řezech, jádra hlavových nervů, formatio reticularis, základní kmenové dráhy. Základní charakteristiky hlavových nervů (morfologické rozdíly mezi nervy senzitivními, motorickými, autonomními, senzorickými). Funkční morfologie mozkového kmene, talamu a basálních ganglií. Cisternae subarachnoideales,  4. komora mozková.
HE = Vývoj jednotlivých částí CNS. Původ a mikroskopická stavba šedé hmoty CNS.
F = Fyziologie prodloužené míchy, Varolova mostu, středního mozku, talamu, hypotalamu a bazálních ganglií
Funkční uspořádání retikulární formace.

C = Monoaminy (biogenní aminy)
53. Mozeček
A= Struktura kůry mozečku, jeho jádra, funkční zapojení vermis, paravermální kůry a hemisfér mozečku do řízení motoriky
HE = Mikroskopická stavba a histofyziologie kůry mozečku, původ mozečku
F = Mozeček a jeho funkce
C = Metabolismus alkoholu. Vliv na metabolické děje v organismu.
54. Kůra mozková
A= Morfologie kůry mozkové, funkčně specifické oblasti, vztah talamu, kůry a basálních ganglií, přehled základních nervových drah
HE = Vývoj pallia, jeho typy a mikroskopická stavba. Vývoj a mikroskopická stavba základních typů mozkové kůry.
F = Primární projekční oblasti, asociační oblasti a efektorové oblasti mozkové kůry. Korová lokalizace lidské řeči. Prefrontální oblasti mozkové kůry.
C = Metabolismus glutaminu. Detoxikace amoniaku v CNS. Excitační aminokyseliny (glutamát, aspartát) a jejich metabolismu.
55. Mozkové komory, likvor, pleny mozkové
A= Makroskopický popis komor, princip tvorby a cirkulace likvoru, mozkové tepny a žíly, mozkové cisterny, kraniocerebrální topografie
HE = Mikroskopická struktura ependymu, plexus choroideus a hematoencefalická bariéra

F = Bariérový mechanismus mozku, mozkomíšní mok, zvláštnosti metabolismu mozku. Oběh krve v mozku.
C= Složení a funkce likvoru, jeho význam v diagnostice. Mechanismy aktivního a pasivního transportu látek.
56. Motorika a její řízení
A= Dráhy proprioceptivní, účast mozečku, thalamu, bazálních ganglií a frontální kůry na řízení motoriky, dráhy pyramidové a mimopyramidové, hlavové a spinální motorické nervy, přehled svalů trupu
HE = Mikroskopická struktura a histofyziologie svalových receptorů, motorická ploténka, struktura a histofyziologie mozečkové kůry
F = Pyramidový a extrapyramidový systém (mozková kůra, talamus, basální ganglia). Proprioreceptivní systém (rozdělení a uspořádání proprioreceptorů). Fyziologie motoriky a její regulace.
C = Od nervového vzruchu ke svalové kontrakci. Spřažení glykogenolýzy a svalové kontrakce.
57. Senzorické vnímání (chuť, čich, hmat)
A= Topografie nosní dutiny, distribuce chuťových pohárků, dráha čichová a chuťová, kožní receptory, dráha spinothalamická a spinobulbární
HE = Mikroskopická struktura a histofyziologie periferních receptorů
F = Čichový a chuťový systém (funkce a uspořádání). Somestetický systém (vnímání tlaku a tepla).
C = Biochemické aspekty senzorického vnímání.
58. Zrak
A= Koule oční - stavba stěny, obsah, přídatné orgány oka (svaly, slzné cesty, víčka), cévy a nervy orbity, zraková dráha
HE= Vývoj, mikroskopická stavba a histofyziologie oka a jeho přídatných orgánů
F= Zrakový systém (vytvoření obrazu na sítnici a syntéza v mozku)
C= Biochemie vidění - molekulární princip recepce světla. Metabolismus rohovky, čočky a sítnice.
59. Sluchový a vestibulární systém
A= Funkční anatomie zevního, středního a vnitřního ucha, sluchová a vestibulární dráha
HE = Původ, mikroskopická struktura a histofyziologie sluchového a vestibulárního orgánu
F = Sluchový a vestibulární systém, funkce vnitřního, středního a zevního ucha. Vnímání a mechanismus přenosu zvuku a vady sluchu.
C= Chemické rovnováhy, enzymová kinetika a jejich význam v metabolismu.
60. Bolest
A= Kožní receptory, senzitivní inervace vnitřních orgánů, Headovy zóny, spinothalamická dráha, její korová projekce. Struktura hlavového a spinálního senzitivního nervu.
HE = Periferní senzorické receptory
F = Fyziologie a patofyziologie bolesti. Terapie bolesti na základě fyziologických poznatků.
C = Endogenní opioidy. Eikosanoidy. Serotonin.
61. Autonomní nervový systém
A= Základní přehled sympatiku a parasympatiku, jejich kmenová a spinální jádra, mediátory, ganglia, inervace příslušných efektorů
HE = Původ a mikroskopická stavba autonomních ganglií
F = Funkce vegetativního systému
C = Funkce vegetativního nervového systému v regulaci metabolických drah (lipolýza, udržování glykemie), pro sekreci hormonů (dřeň nadledvin, pankreas) a v regulaci perfuze orgánů.
62. Chování a emoce
A= Rhinencephalon, limbický systém, frontální kůra, dominance hemisfér
HE = Vývoj CNS ve fetálním a perinatálním období, kritické periody
F = Funkce limbického systému. Prefrontální oblasti mozkové kůry. Mimovolní jednání (pohnutky, motivace, emoce, instinkty).
C = Vliv chemických látek na chování člověka
63. Učení a paměť
A = Frontální kůra, limbický systém, basální ganglia (amygdala), hippocampus
HE = Způsoby propojení neuronů, základní schéma neokortikálních vrstev
F = Tvorba a druhy podmíněných reflexů. Útlum a jeho druhy. Lokalizace dočasného spojení (pamětní stopy) - jeho morfologické, biochemické a elektrofyziologické projevy. Fyziologie a vývoj učení a paměti.
C= Cholin, acetylcholin, glutamát
64. Bdění. spánek, chronobiologie
A= Corpus pineale, frontální kůra, limbický systém, dominance hemisfér
HE = Mikroskopická struktura a histofyziologie epifysy
F = Chronobiologické rytmy. Fyziologie spánku (základní spánkové stavy a rytmy, podstata spánku). Funkce melatoninu.
C= Syntéza a degradace serotoninu. Melatonin.
65. Biotransformace, xenobiochemie
A = Makroskopická anatomie a topografie jater, jejich cévní zásobení
HE = Mikroskopická struktura hepatocytu a morfologický substrát detoxikačních enzymů
F = Detoxikační funkce jater 
C = Základní principy metabolismu xenobiotik. Oxidázy se smíšenou funkcí. Tvorba glukuronátu. Degradace hemu a metabolismus žlučových barviv. Konjugovaný a nekonjugovaný bilirubin, jeho stanovení a diagnostický význam.