MIMOKLOUBNÍ REVMATISMUS

Do této kategorie onemocnění patří

FIBROMYALGIE (FBM)

 Fibromyalgie (FBM)TOP


DEFINICE
Chronický nezánětlivý muskuloskeletální syndrom s difúzní (plošnou) bolestivostí a body citlivými na tlak, který nemá zjevnou příčinu v synovitidě nebo myositidě.

Tato nosologická jednotka se manifestuje:
- samostatně
- spolu s jinou chorobou (revmatickou - RA, LEG, AS, infekční - Lyme
- terapeutické paradoxon při léčbě kortikoidy

ženy 80-90%, vrchol výskytu mezi 30. -50. rokem častý výskyt 15% pacientů v revmatologické praxi, 7% u praktiků

KLINICKÝ OBRAZ
1) Muskuloskeletální bolest spojená s pocitem ztuhlosti - velmi intenzivní, difúzní( plošná), chronická, 2 maxima - ráno - po nočním klidu večer - po pracovním zatížení, nejčastější lokalizace - m. trapezius, šíje, dolní část zad a bederní krajina Kolísání projevů, ataky bolesti mohou být vyvolány různými faktory:
  - meteotropní vlivy
  - inaktivita nebo aktivní cvičení
  - emoční stres
  - poruchy spánku


Bolestivé body u FBM

2) Únava - pocit chronické únavy (vyčerpanosti) pravděpodobně důsledek poruch spánku - non REM fáze mělký spánek a časté probouzení

3) Další symptomy
  - dráždivý tračník (50%)
  - bolest hlavy- tenzní, často migrenózní
  - parestezie HK - EMG negativní
  - pocit chladu na rukou - Raynodův fenomén negativní
  - pocit oteklých rukou - objektivně bez průkazu změn
  - depresivní stavy (25%)
  -dysforie, úzkost apod.

Základem objektivního nálezu je identifikace tzv. bolestivých bodů, t.j. míst zvýšené citlivosti na tlak - " trigger points", ARA kriteria 1990

Testování pomocí digitální palpace (tlakem asi 4 kg), dolorimetr v 18 symetrických bodech

FBM není provázena povšechně sníženou tolerancí tlakové bolestivosti dobrá snášenlivost v kontrolních bodech ( střed čela, volární plochy předloktí, dist.článek palceHK a uprostřed zevní strany stehna)

DG. FIBROMYALGIE (kriteria ARA 1990 - splnění obou podmínek)
1) Anamnéza plošné bolesti s trváním nejméně 3 měsíce
Plošná bolest = distribuce v levé (pravé ) polovině těla nad a pod pasem + axiální bolest - rozložení - šíje, přední strana hrudníku úroveň Th nebo L segmentů páteře.

2.Tlaková bolest v 11 z 18 vymezených bodů

ETIOPATOGENEZE
Nejasná.

Následující představy vysvětlující ji dominující poruchou:

1) Forma stresové reakce
  - fibromyalgický stereotyp

2) Poruchy IV. (non REM) fáze spánku s abnormálním EEG
  - hluboký typ spánku s vysokými delta vlnami má velký vliv na restituci stejně často u obou pohlaví.

Polymyalgie revmatická - zvýšená FW
Počátek myozitid - spíše svalová slabost než-li bolestivost
Periferní neuropatie - EMG
Hypotyreóza
Psychiatrická onemocnění

PRŮBĚH A PROGNÓZA
FBM je chronické onemocnění s kolísáním intenzity a rozsahu obtíží.

Má variabilní vztah k faktorům jako jsou: psychická zátěž, meteotropní vlivy, trauma včetně operačního

Není progredující nebo život ohrožující

Nevede k deformitám a není kosmetickým problémem

FBM snižuje pracovní výkonnost ( srovnatelně s revmatoidní artritidou)

Patří k významným příčinám opakované pracovní neschopnosti nebo dlouhodobé invalidity.

TERAPIE

Psychoterapie
  - zbavit depresivně anxiózního pacienta obav z prognózy nemoci quad vitam, strachu z deformit a kosmetické újmy.
  - nejedná se o zánětlivé nebo strukturální onemocnění,
  - je možno mít je plně pod kontrolou

Relaxační techniky
  -zvládat stres
  - autogenní trening
  - skupinová terapie

Pohybová léčba - chůze, plavání, jízda na kole,

Fyzikální lokální terapie - magnetoterapie, ultrazvuk,tepelné procedúry

Farmakoterapie
  - základem léčby jsou psychofarmaka aktivující CNS zvl. tricyklická antidepresiva / antidepresiva I.generace/
  - působí nepříliš selektivně na zpětné vychytávání noradrenalinu, dopaminu a serotoninu

Jednotlivé neurotransmiterové systémy ovlivňují v různé míře. Značný anticholinergní účinek.

Amytriptylin - 25mg/tab v postupně se zvyšující dávce od l/4 tab na noc do l -2 tab. Vzestup velmi pozvolný. Nevýhodou jsou výrazné vedlejší účinky -sucho v ústech, poruchy akomodace únava, slabost, hypotenze, pocení.

Nověji:
Antidepresiva III. generace - selektivně inhibují zpětné vychytávání serotoninu ze synaptické štěrbiny + centrální analgetický efekt

Fluoxetin - Deprex, Prozac - l tab ráno vhodná kombinace s nesteroidními antirevmatiky p.o. i lokálně kortikoidy a anestetiky lokálně podávanými

 TOP